Program

Plenáris Előadások

10:00 – 12:00
A délelőtti és délutáni plenáris ülés moderátora: Dr. Szabó Szilvia egyetemi docens (METU)

10:20 - 10:40

Szittné Csányi Krisztina,
Hunyadi-Barta Zsuzsanna
(METU – HSZOSZ/METU)
Ma kell oktatni a jövőt!
Minőségi felnőttképzés

10:20 - 10:40

A konferencia szakmai programját felvezető részben a két előadó a plenáris ülésén elhangzó előadások és a szekciók témáit tekinti át; azt az elsődleges célt megfogalmazva, hogy a téma iránt érdeklődő szakemberek mind elméleti tudásukat, mind pedig gyakorlati tapasztalatukat bővíthessék a konferencián való részvételükkel. A konferencia előadói közösen keresik a megoldásokat arra, hogy az IPAR 4.0 következményeként megváltozó foglalkoztatói elvárásokra, a szakképzést és felnőttképzést befolyásoló makrogazdasági és munkaerőpiaci tényezőkre, vagyis a változó környezetünk kihívásaira született képzési válaszaink fejlődésünket, sikereinket szolgálják. Az érintett szereplők számára a kihívás: MA KELL OKTATNI A JÖVŐT!

10:40 - 11:00

Zsuffa Ákos
(FVSZ elnöke)
Ma már Lifelong Skilling

10:40 - 11:00

Az új munkaerőpiaci igények és trendek nem is a lifelong learning (LLL) hanem egyre inkább a lifelong skilling (LLS) jelentőségét hangsúlyozzák, mint új irányt: nagyobb részt a képességekben mutatkozik meg a sokoldalúság, nem a lexikában. A softskill képzések szerepe is változóban van: a Randstad tanulmánya szerint a növekvő automatizálás és a versenyképesség miatt egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan humán készségekre is, mint az érzelmi intelligencia, a tárgyalási készségek, vagy akár a kreativitás. A képzési/ átképzési kedvet megnövelte egyrészt a vírusjárvány okozta átcsoportosítás és a változásra való kényszerhelyzet, másrészt szintén a vírusjárvány következtében felgyorsult digitális fejlődés is, valamint az utóbbi időben megnövekedett a humán és képzési pályázattal élhetnek a vállalatok.

11:00 - 11:20

Vass Vilmos
Kiss Ferenc

(METU)
A megváltozott képesség készlet és az innovatív felnőttképzés összefüggései

11:00 - 11:20

A megváltozott képességkészlet és az innovatív felnőttképzés összefüggései. Az előadás alapkérdése: Milyen mértékben hatott a 21. század megváltozott képességkészlete és az innovációs szemlélet a felnőttképzés tartalmára és módszertanára? A kérdésre válaszolva, az előadás a megváltozott képességkészlet fogalmának, tartalmának és kontextusának a bemutatásával kezdődik, különös tekintettel a World Economic Forum Job Reportjára, a reskilling és az upskilling fogalmának az értelmezésére vonatkozóan. Ezt követően az előadás az innovatív mindset egyes területeit és az innovációkutatások eredményeit mutatja be. Az előadás összegzés a megváltozott képességkészlet és az innovatív felnőttképzés összefüggéseire fókuszál, felvet néhány releváns kérdést és dilemmát.

11:20 - 11:40

Elter Klára
(Elter Világítás Kft.)
Lépést tartani a változással, fordulópontok egy innovatív KKV életében

11:20 - 11:40

Az állandó változást nem mindenki szeretni. Egy dinamikusan fejlődő vállalkozás esetében azonban nincs választás. Ha megnő a forgalom, nő a munkatársak leterheltsége, a korábban használt munkafolyamatok már nem működnek vagy nem elég hatékonyak. Az ez ebből adódó nehézségekkel csak a munkatársak fejlesztésével, a szervezet átalakításával, automatizációval lehet megbirkózni. Ezen az úton számtalan kérdésben kell döntést hozni: Tapasztalt embereket vegyünk fel vagy pályakezdőt? Vezetővé fejlesszünk egy régi munkatársat vagy vegyünk fel egy “kész" vezetőt? Már a diákok képzésébe folyjunk bele vagy felvétel után cégen belül oktassuk az új munkatársat? Kinek a feladata az oktatás? A saját tapasztalatainkat mutatom meg ezen az előadáson.
11:40 - 12:00

András Klára
(EGIS/METU)
Mit jelent a jövőtállóság az Egisben?

11:40 - 12:00

Mit jelent a jövőtállóság az Egisben? A vállalatok számára a hétköznapok része az új, kihívást jelentő helyzetekkel szembenézni. A napi híradások tele vannak példával, hogyan jelenik meg a VUCA az élet minden színterén: a társadalomban, a politikában és az üzleti életben. Láthatóan más készségekre van szükség ehhez a gyors ütemű, folyamatosan változó és zűrzavaros világhoz. Eljött az ideje a másfajta, rugalmasabb, befogadó gondolkodásmódnak. Az exponenciálisan növekvő információáradat és a minden személyes és üzleti törekvésre választ adó modellek idején éppen az egyszerű megoldásokra és válaszokra van szükség, hogy jövőt álló future-proof szervezetté váljunk. Az Egis út: adaptív, proaktív szervezet, amely gyorsan reagál és rugalmasan alkalmazkodik a lehetőségekhez és kihívásokhoz az agilis segítségével megoldásokat és hatékony, funkcionális együttműködést.

12:30 - 13:20

Kerekasztal beszélgetés:
"Egyedül nem megy" - A duális képzés és a szakmai gyakorlatok hazai helyzete

András Klára (EGIS) - Erdei Kata (RICHTER)
Kelemen Lilla (Magyar Telekom), Fülöp Ágnes (MVM Csoport),
Major Szilvia (METU), Markó Tamás (METU / Waberer's duális hallgató)

12:30 - 13:20

Kerekasztal szakértők:
András Klára (EGIS)
Erdei Kata (RICHTER)
Major Szilvia (METU)
Kelemen Lilla (Magyar Telekom)
Fülöp Ágnes (MVM Csoport)
Markó Tamás (METU / Waberer's duális hallgató)

Szekcióülések

13:30-15:30
Elnök: Dr. Szabó Szilvia

1. szekció

A Life Long Learning hazai és nemzetközi környezetben
Poór József
(HSZOSZ elnök)
Szabó-Szentgróti Gábor
(MATE)
Kőmüves Zsolt Sándor
(MATE)

1. szekció

13.30-13.45
Hegedűs Henrik
Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába

13:45-14.00
Hollósy-Vadász Gábor
Kőműves Zsolt Sándor
Szabó Szilvia

Tanuló szervezetek a Dél-dunántúli régióban pandémia idején

14.00-14.15
Szlamka Erzsébet
Új trendek a tanúsításban: a mikrotanúsítványok

14.15-14.30
Szatmáriné dr. Balogh Mária
Mit és hogyan tanítsunk egyetemeken, szakképzésben, munkahelyeken tanulási eredmény- vagy kompetencia alapokon a közgazdasági területen?

14.30-14.45
Mohos Edina
Pest megyei közművelődési intézmények működése az informális és nem-formális tanulás tükrében

14.45-15.00
Kovács Zsuzsanna, Hegyi-Halmos Nóra
A munkatapasztalat szerepe a munka-alapú tanulásban

15.00-15.15
Bene Ágnes
Az idősakadémiák szerepe a pozitív idősödésben

2. szekció

A digitalizáció szerepe a felnőttképzésben
Kiss Ferenc
(METU)
Németh Balázs
(MellearN)

2. szekció

13.30-13.45
Molnár György
A digitális oktatás trendjei napjainkban a felsőoktatás és szakképzés bázisán – módszertani és technológiai kísérletek és jó gyakorlatok

13:45-14.00
Otti Csaba
Kékgalléros munkavállalók oktatásának digitalizálási kihívásai és lehetőségei

14.00-14.15
Korodi Norbert
Mesterséges intelligenciával felruházott tudásmenedzsment rendszerek hatása a szervezetek működésére

14.15-14.30
Török Attila
A digitális HR oktatás tapasztalatai és lehetőségei a gyakorlatban

14.30-14.45
Kudari Nóra
Az X generáció munkaerőpiaci kihívásai -különös tekintettel a digitális kompetenciafejlesztésre a magasan képzett munkaerő körében

14.45-15.00
Kovács Tamás
Digitális eszközök pandémia idején a szakképzésben

15.00-15.15
Jankó Tamás
Képzés-Kovid-Képzés-Friss kutatási eredmények a világméretű pandémia alatti vállalati képzési trendekről

3. szekció

Win – Win helyzetek a képzési folyamatokban
Szittné Csányi Krisztina
(METU)
Szepessy Hajnalka

3. szekció

13.30-13.45
Szepessy Hajnalka - Szilber Erzsébet
Win-Win helyzetek a képzési folyamatokban

13:45-14.00
Nádas János
Oktatói win-win helyzetek

14.00-14.15
Verő Barbara
Win-Win helyzetek

14.15-14.30
Légrádi Tamás
Érték és ár a vállalati nyelvi képzéseknél

14.30-14.45
Németh Gergely
Paradoxonok az egyetemi szervezetek és az egyetem fő feladatai között

14.45-15.00
Endrődi Anna, Deliné Pőcze Erzsébet
Játék a gyárban: Trénerként hogyan dolgozzunk együtt alacsonyan képzett felnőttekkel?

15.00-15.15
Győri Zoltán
Játék és játékos típusok tudatos felhasználása tréning környezetben

15.15-15.30
Gerlei Béla
Viselkedéstervezés - Behavior Design - az oktatásban

3. szekció

A duális képzés és a szakmai gyakorlatok hazai helyzete „ Egyedül nem megy”
András Klára
(EGIS/METU)
Erdei Kata emberi erőforrás igazgató
(Richter)

3. szekció

13.00-13.15
Tamás Szilvia
Feltöltés alatt

13:15-13.30
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

13.30-13.45
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

13.45-14.00
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.00-14.15
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.15-14.30
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.30-14.45
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.45-15.00
Kérdések és hozzászólások

5. PhD szekció

Szekcióvezető:

Kenderfi Miklós Máté
(MATE)

Kőműves Zsolt Sándor
(MATE)

5. PhD szekció

13.00-13.15
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

13:15-13.30
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

13.30-13.45
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

13.45-14.00
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.00-14.15
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.15-14.30
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.30-14.45
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

14.45-15.00
Kérdések és hozzászólások

Záró plenáris előadások

15:40-16:00

15:40 - 16:00

Gulyás József
(KKVHÁZ ZRt.)
A vezető fel és továbbképzés csapdái
A trendeket nem kapjuk, hanem csináljuk

15:40 - 16:00

Tudjuk hogy miért húzódoznak sokan a továbbképzésektől? Tanulni akarunk vagy tudni? Van különbség, van megoldásunk mind a kettőre? Tudjuk hogy milyen ismeretekre van szükségünk a sikerhez? Az előadó több év tapasztalatai alapján igyekszik választ adni ezekre a kérdésekre, és másokra. Az előadásból kiderül, hogy a képzést mentális oldalról is meg lehet közelíteni. Sőt onnan a leghasznosabb. A képzés technikájában új trendeket érdemes létrehozni, és szabad elszakadni bevett szokásoktól. Végezetül az előadásból megtudhatja, hogy a legtöbb sikeres vezető miféle tudás birtokában érte el az eredményeit.

16:00

Kiss Ferenc (METU)
Hunyadi-Barta Zsuzsanna (HSZOSZ)

Konferencia zárása

16:00

Záró beszédek